8-мия рожден ден на списание и клуб BUSINESS LADY окт. 16