Mellini Fashion

Поръчка и доставка

ПОРЪЧКА

Подаването на заявка за покупка се осъществява чрез последователното извършване на следните действия: определяне на вида и размера на стоката и потвърждение на вида и размера на стоката чрез натискане на виртуален бутон „изберете опция”, обозначен срещу съответна стока, последвано от определяне на количеството на стоката и начина на плащане и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон „купи”, обозначен непосредствено под виртуалните бутони за количеството на стоката и начина на плащането й.

При извършена заявка електронният магазин  www.mellinifashion.com уведомява Потребителя за извършената заявка и за номера й на посочения от него валиден електронен (имейл) адрес. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, същата се счита за невалидна и за Търговеца не възниква задължение за нейното изпълнение. Заявката поражда действие между страните от момента на потвърждаване на валидността на заявката от Търговеца.

Заявка за закупуване на стоки от електронен магазин www.mellinifashion.com подадена след 16:00 или извън Работното време се обработва на първия следващ работен ден.

ДОСТАВКА

Всички доставки на територията Република България се извършват чрез куриерска фирма „SPEEDY“. Доставката се извършва от един до пет работни дни. В периода на доставката не се включва времето, необходимо на Търговеца, да обработи подадената заявка. Доставката е за сметка на Търговеца. 

Периодът за доставка може да бъде по-голям в празнични и предпразнични дни, както и в случай на обявени от Търговеца промоции и промоционални условия. Търговецът не носи отговорност, ако доставката се забави поради непредвидени обстоятелства – природни бедствия, международни войни и конфликти, национални празници, както всякакви други събития извън негов контрол, включително и поради вина на куриера.